Prawa autorskie i zasady licencjonowania twórczości

Jeśli autor jakiegoś tekstu, zdjęcia lub innego elementu strony nie jest wymieniony z imienia i nazwiska, oznacza to, że jestem nim ja sam (Tomasz Lewicki). Jeśli jest inaczej, zostało to wyraźnie zaznaczone.

W związku z wątpliwościami co do publikacji niektórych tekstów obcych autorów wyjaśniam, że nie roszczę sobie praw autorskich do tych tekstów, dbając o wyraźną informację, kto jest autorem lub współautorem. Jedyne, o co proszę, to podanie źródła do wersji elektronicznej, w której przygotowanie włożyłem sporo czasu i pracy. Autorzy większości „obcych” materiałów lub ich dysponenci (np. redakcje czasopism) zamieszczonych na mojej stronie wyrazili zgodę na publikację swojej twórczości. Jeśli uznasz, że masz prawa do jakiegokolwiek utworu opublikowanego w moim serwisie - czy to jako wydawca bądź spadkobierca autora lub dowolny inny dysponent - poinformuj mnie o tym. Postaramy się dojść do porozumienia, a w najgorszym wypadku sporny utwór zostanie usunięty.

Ta strona (rozumiana jako całość serwisu znajdującego się pod adresem http://stalker.republika.pl lub http://tomaszlewicki.pl) — z wyłączeniem fragmentów wymienionych poniżej — jest objęta licencją Creative Commons Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska, z której zwięzłym podsumowaniem możesz zapoznać się tutaj, natomiast z pełną treścią — tutaj. Świadczy o tym symbol graficzny Creative Commons License widniejący na większości podstron. Większość odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące licencji Creative Commons znajdziesz w FAQ.

U dołu każdej strony umieściłem czytelny napis © by Tomasz Lewicki, a kliknięcie na znaczku © przenosi czytelnika do dokumentu, który właśnie czytasz. Jeśli chcesz wykorzystać moje zdjęcia lub teksty w całości lub fragmentach (cytaty) — proszę bardzo. Jest tylko jeden warunek — musisz WYRAŹNIE zaznaczyć, kto jest autorem, podać odnośnik do głównej strony mojego serwisu (w brzmieniu http://stalker.republika.pl lub http://tomaszlewicki.pl) lub bezpośrednio do wykorzystywanego utworu (w brzmieniu http://stalker.republika.pl/xxx.html lub http://tomaszlewicki.pl/xxx.html, gdzie xxx.html oznacza konkretną podstronę). Jeśli z jakichkolwiek powodów chcesz skierować czytelnika swojej strony do jakiegoś dokumentu nie-HTML'owego (zdjęcie, grafika, mapa, wykres, dokument PDF), to na własnej stronie podaj adres w postaci http://stalker.republika.pl/xxx.html lub http://tomaszlewicki.pl/xxx.html, gdzie xxx.html oznacza konkretną podstronę, z której można pobrać dany plik.

W przypadku krótkich cytatów dozwolone jest pominięcie informacji o źródle, ale byłoby miło, gdybyś zrewanżował / zrewanżowała się podaniem odnośnika do mojej strony chociażby w polecanych przez siebie odnośnikach. Byłbym wdzięczny, gdybyś dał / dała mi znać, że wykorzystałeś / wykorzystałaś jakiś składnik mojej strony do własnych celów. Pamiętaj jednak, że zgodnie z warunkami licencji Creative Commons nie masz obowiązku informowania mnie o tym, o ile nie zamierzasz wykorzystywać efektów mojej pracy w sposób wykraczający poza zakres opisany w licencji. Mój adres to stalker@poczta.onet.pl. DZIĘKUJĘ!

Jednocześnie informuję, że każde stwierdzone przeze mnie naruszenie powyższego warunku, np. zamieszczenie całości lub fragmentu tekstu, obliczeń, zdjęcia lub grafiki jako własnej, tzn. bez podania prawdziwego autora i źródła, z jakiego pochodzi wykorzystany dokument, będzie skutkować moją interwencją u prowadzącego dany serwis lub administratora serwera, na którym serwis się znajduje. Będę prosił o umieszczenie odpowiedniej informacji o autorstwie lub — w ostateczności — usunięcie wykorzystanego dokumentu. Nie będę przyjmował do wiadomości tłumaczeń, że „nie wiedziałem kto jest autorem” lub „nie było żadnej informacji o autorze”. Tę kwestię definitywnie rozstrzyga pierwsze zdanie niniejszego dokumentu.

Pamiętaj, że każdy wytwór myśli intelektualnej jest własnością jej autora nawet wówczas, gdy nie jest to wyraźnie napisane! Stosowanie się do powyższych próśb pozwoli uniknąć przykrych nieporozumień.

Wyłączenia

Istnieją pewne fragmenty strony, które nie są mojego autorstwa, przez co nie czuję się uprawniony do objęcia ich licencją Creative Commons, dopóki nie uzyskam zgody autora lub inne zasady prawne nie pozwalają na objęcie ich licencją Creative Commons:

W związku z wątpliwościami co do publikacji niektórych tekstów obcych autorów wyjaśniam, że nie roszczę sobie praw autorskich do tych tekstów, dbając o wyraźną informację, kto jest autorem lub współautorem. Jedyne, o co proszę, to podanie źródła do wersji elektronicznej, w której przygotowanie włożyłem sporo czasu i pracy.

Plakat prezentujący akcję o nazwie Podbój Polskich Planetariów objęty jest inną wersją licencji Creative Commons — Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska. Dozwolone jest drukowanie, kopiowanie i rozpowszechnianie plakatu w niezmienionej formie, z podaniem autorstwa. Niedozwolone jest wykorzystanie plakatu do celów komercyjnych bez uzyskania mojej pisemnej zgody. Plakat jest przygotowany w formacie A0 jako plik PDF i “waży” 2 MB (pobierz). Jeśli potrzebujesz wersji w języku angielskim, napisz do mnie.

[ Strona główna | Frombork | Astronomia | Podróże | Rozmaitości | Nowości | Mapa strony | PGP ]

© 1999–2018 by Tomasz Lewicki

Dobra strona!

Creative Commons Spam Poison Valid XHTML Valid CSS2 Kubuntu PageRank