"Wakacje w planetarium"

W 2003 roku Bartek Dąbrowski tak pisał o "Wakacjach w planetarium" i Towarzystwie Przyjaciół Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego we Fromborku "Pulsar":

Towarzystwo Przyjaciół Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego we Fromborku "Pulsar" (dalej zwane TPPiOA) zostało założone w 1983 roku i ma charakter stowarzyszenia zarejestrowanego sądownie. Siedzibą TPPiOA jest Frombork, a terenem działalności obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Skupia ono kilkudziesięciu miłośników astronomii z całego kraju.

Członkowie TPPiOA wywodzą się głównie z akcji "Wakacje w Planetarium". Pomysłodawcami "Wakacji w Planetarium" byli Edith i Andrzej Pilscy, którzy za ten pomysł i jego wieloletnią organizację zostali nagrodzeni przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne w 1991 roku medalem im. prof. Włodzimierza Zonna, przyznawanym za popularyzację wiedzy o Wszechświecie. "Wakacje w Planetarium" organizowane są dla osób zainteresowanych astronomią w okresie letnich wakacji już od ponad dwudziestu lat.

Za pomoc w pracy planetarium i obserwatorium (średnio 2 godziny dziennie) uczestnik może korzystać z teleskopów znajdujących się na terenie obserwatorium oraz z planetarium. Organizatorami "Wakacji" są: Planetarium Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku oraz TPPiOA (od 1983 roku).

Wielu członków naszego Towarzystwa, jeszcze jako uczestnicy "Wakacji w Planetarium", a później członkowie "Pulsara", uczestniczyło w budowie Obserwatorium Astronomicznego "Żurawia Góra" (1,5 km na południe od Fromborka), które obecnie należy do Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Na terenie Obserwatorium do dnia dzisiejszego mają swoją bazę "Wakacje w Planetarium".

Kilka osób, niegdyś należących do TPPiOA, a także uczestniczących w "Wakacjach w Planetarium" wyrosło na zawodowych astronomów. Jedną z nich jest dr Jarosław Włodarczyk, znany popularyzator astronomii, jeden z założycieli TPPiOA, który w 1995 roku otrzymał medal im. prof. Włodzimierza Zonna.

Wakacje ewoluowały przez 30 lat — od 1978 roku, gdy zostały powołane do życia. Miałem szczęście uczestniczyć w tej wspaniałej akcji od 1996 do 2006 r. i uważam to doświadczenie za największą przygodę mojego życia, czemu daję wyraz dużo pisząc o Fromborku. Interesujące spojrzenie na trzy dekady zaprezentował współtwórca "Wakacji…" — Andrzej Pilski, publikując swoje wspomnienia na łamach dwumiesięcznika "Urania–Postępy Astronomii". Za zgodą redakcji i autora publikuję tekst tego artykułu (PDF; 2,0 MB).

Nowość na stronie Na fali mojej korespondencji z p. Andrzejem Pilskim napisałem wspomnieniowy tekst o "Wakacjach…", zatytułowany dość zawile: "Magia fromborskiego nieba, czyli 'Wakacje w Planetarium' okiem uczestnika", zamieszczony w marcowo-kwietniowym numerze "Uranii — Postępów Astronomii" z roku 2009. Z wersją PDF w postaci takiej, jak wydrukowana w "Uranii" można zapoznać się tutaj (PDF, 271 kB).

[ Strona główna | Informacje techniczne | Nowości | Mapa strony | PGP ]

Ostatnia aktualizacja: 9 marca 2009


© 1999–2018 by Tomasz Lewicki

Dobra strona!

Creative Commons Spam Poison Valid XHTML Valid CSS2 Kubuntu PageRank